Idioma

Els “Saleros” i la “Laguna de Villena”

Fins al segle XIX va existir a les proximitats de la ciutat de Villena una llacuna de considerables proporcions -La Laguna de Villena- que il·lustra en la província d'Alacant un curiós fenomen geològic que es coneix com endorreisme. Aquesta llacuna es troba en una zona deprimida la principal característica de la qual és que les aigües no troben eixida al mar i s'hi acumulen. A més, és una zona de nombroses surgències d'aigua, descàrrega d'importants aqüífers, en el nostre cas, l'aqüífer de Caudet-Villena-Sax.

L'estancament de les aigües estava en l'origen de les febres terçanes -conegudes així pels períodes de febre que els pacients pateixen de forma reiterada cada tres dies- que assotaven periòdicament la ciutat de Villena per la qual cosa es va començar a contemplar la seua dessecació. D'altra banda, la ciutat d'Elx, davant de l'escassetat de recursos hídrics per al regadiu, proposà a la ciutat de Villena la dessecació de la zona humida i el trasllat de les aigües a Elx. L'interès de la ciutat de les palmeres i d'altres poblacions veïnes radicava en que la dessecació deixaria al descobert els diferents brolladors, permetent separar els cabals salobres dels dolços, que eren en principi més apreciats.

El capítol il·licità va contractar l'arquitecte Marcos Evangelio qui al març de 1764 va redactar un primer projecte de dessecació de la llacuna que mai va arribar a realitzar-se pels desencontres entre les parts interessades i les viles intermèdies de Sax, Elda i Novelda, que s'oposaven al mateix pels perjudicis que per als seus regadius el fet ocasionaria.
Un nou memorial va ser tramitat a través de la Secretaria d'Hisenda i en 1785 s'aprovà el projecte definitiu realitzat per l'arquitecte major de Carles IV, Juan de Villanueva, d'aquesta manera el projecte de dessecació de la llacuna va passar de ser una iniciativa de les oligarquies urbanes d'Elx i Villena a un assumpte d'explotació estatal de noves terres. Per Reial Orde de 23 d'abril de 1803, Carles IV dóna llicència perquè definitivament es duga a terme el desaigüe de la llacuna a través de la Sèquia del Rei, construïda a este efecte, les aigües de la qual serien abocades al riu Vinalopó. 
 

La dessecació va culminar pràcticament en 1806 convertint el que abans era una zona humida d'ús comunal i ramader en un espai irrigat i intensament cultivat. Les noves terres així obtingudes van ser entregades en ús a colons, coneguts també com “laguneros”, que havien de pagar per elles un delme. Així les terres cultivades van passar de 635 ha de l'any 1761 (segons el cadastre del Marqués de la Ensenada), a 1246 ha l'any 1850, que es regaven principalment amb les aigües de la font del “Hoyo de la Virgen”, situada en la pedania de Las Virtudes, coneguda més popularment com la “Fuente del Chopo”, però a causa de la sobreexplotació que aquest aqüífer ha patit, sobretot al llarg del S. XX, el nombre d'hectàrees cultivades ha anat descendint progressivament, reduint-se a 700 a finals dels anys seixanta i a 300 en l'actualitat.

Aquest antic espai lacunar ha evolucionat en els darrers dos segles d'un escenari ecològic molt ric a un altre de regressió ecològica molt degradat degut fonamentalment al patró d'ús i gestió de les demandes d'aigua que han provocat la reducció considerable dels cabals com a conseqüència de la perforació de pous. Els terrenys abandonats de color grisenc que denoten elevats continguts salins hui resten poblats d'algunes comunitats halòfites de joncs, limoniums, barrelles, salicòrnies, senills..., entre altres.

Si voleu conèixer més a fons la història de la Laguna de Villena us emplace a la lectura del treball d'Antonio Gil Olcina La Propiedad de la Tierra en la Laguna de Villena”.
 
 
Els “Saleros”
L'antiga conca de la llacuna de Villena arreplega aigües de diferent naturalesa; a més de les escasses aigües de pluja en circulen de subterrànies i subsuperficials de l'aqüífer de Caudet-Villena, que a l'entrar en contacte amb els materials triàsics amb un alt contingut d'algeps i altres sals, dissolen aquestes i les salmorres resultants, extretes a no massa profunditat, són aprofitades en les explotacions salineres conegudes en la comarca amb la denominació de Los Saleros, que compten, a més, amb dos elements aliats: l'abundància d'argila en superfície que per la seua impermeabilitat es fa imprescindible per construir les basses d'evaporació i la climatologia de la zona, amb estius extremadament secs i temperatures que sovint arriben als 40 ºC.

A la conca de Villena, i bordejant l'antica llacuna, hi ha tres explotacions salineres: el “Salero Viejo” o “Salero de la Redonda”, el “Salero Nuevo” també conegut com “Salero de Requena” i el “Salero de Penalva”. Les dues primeres explotacions, situades a l'extrem nord de l'antiga llacuna, estan molt a prop de la carretera que uneix Villena i Caudet, pràcticament separats per la Sèquia del Rei i, el tercer, a l'extrem sud de l'antiga llacuna, a uns 5 Km de distància d'aquests seguint el camí que discorre paral·lel a la Sèquia del Rei, al paratge de la Fuentecilla, prop del santuari de Las Virtudes.
El salero Viejo, que data del S XVI, capta la salmorra a uns 8 m de profunditat amb una concentració sals de 17 º Baumé, equivalents a 185 g de sal per cada Kg de dissolució, molt superior a l'aigua de mar.
 

  El Salero Nuevo, que data de la dècada dels anys setanta del S. XIX, compta amb un edifici en el qual destaca la seua façana neoclàssica i que hui està inclòs en el Catàleg d'Elements, Edificis i Conjunts d'Interès Històric Artístic de Villena. Capta la salmorra a uns 22 m de profunditat.El Salero de Penalva, que està situat molt a prop del traçat de l'antic ferrocarril de via estreta Alcoi-Villena-Iecla -el Tren Xitxarra- i que tenia un ramal que s'endinsava en l'explotació salinera per a la càrrega de la sal, extrau la salmorra a uns 8 m de profunditat amb una concentració aproximada de 22 º Baumé equivalents a uns 250 g de sal per Kg de dissolució.

El Puente de los Cristales o “Puente de los Espejos”
Aquest pont, situat a 3,7 Km del Salero Nuevo, creua la Sèquia del Rei i antigament era pas obligat en el camí de Iecla a Caudet. Deu el seu nom a què els viatgers es veien reflexats en les clares aigües de la sèquia, encara que hi ha qui defensa que es deu a la abundància de fomacions cristal·lines que reflexaven la llum del sol. No es coneix ben bé quan fou construït encara que la hipòtesi que més força cobra data el seu origen a finals del S. XVIII o principis del XIX. José María Soler, el descobridor del Tresor de Villena, afirmava que fou construit al voltant de 1803, quan es procedí a la dessecació de la llacuna. Siga quin siga el seu origen la seua envergadura ens dóna una idea de la importància de l'obstacle que havia de vèncer. En l'actualitat hi ha en marxa un projecte de restauració de l'Ajuntament de Villena.


Si voleu tenir més informació sobre el tema us emplace a consultar la web: Los saleros de Villena. Senderos de la Sal .
Bibliografia:
MATARREDONA COLL, ENRIQUE. El Alto Vinalopó. Estudio Geográfico.  Instituto de Estudios Alicantinos, 1983

6 comentaris:

  1. Moltes gràcies, Joan, per redescobrir el nostre patrimoni i contar-nos-el d'eixa manera tan didàctica i amena com acostumes a fer.

    ResponElimina
  2. Del tot interessant el reportatge, Joan. A propòsit de les febres terçanes, també Castelló de la Plana -per la proximitat dels camps d'arròs- es veié assotat de forma endèmica i històrica d'una tal malaltia. Sembla que un dels personatges històrics castellonencs més rellevants del segle XVIII i que vinc resseguint -Josep Climent i Avinent: https://youtu.be/zRPCA2ThAAE- es veiè afectat i, amb altres episodis, de salut que patí -una hemiplegia reiterada- acabà amb la seua vida. Bé, reiterar-te que m'agradà molt trobar-te a Alacant, amb motiu de l'acte de la Casa del Libro i que no siga l'última.
    Una abraçada i molt bon curs.
    Marc.

    ResponElimina