Idioma

Visita al Parc Natural del "Fondó" d'Elx

El diumenge dia 26 de maig, amb motiu de la celebració del Dia Europeu dels Parcs Naturals i organitzada per l'Aula de la Ciència de la Universitat d'Alacant, vam visitar el Fondo d'Elx i les instal·lacions de bombeig d'aigua de la companya Riegos de Levante.

El Parc Natural del Fondo d'Elx-Crevillent, una de les zones humides més valuoses d'Europa, no es pot entendre sense la intervenció històrica d'enginyers i arquitectes en l' ordenació dels fluxos hídrics. El projecte de construcció de I'actual sistema de bombeig i embassament d'aigües sobrants és obra de l'Enginyer català José Mª Serra i Alonso del Real, fundador de Riegos de Levante amb la col·laboració de I'enginyer francés Léon Girodias i el seu finançament va córrer a càrrec de la banca francesa Dreyfus.El Parc Natural El Fondo, s’assenta sobre els terrenys que, antigament, formaven part de l’extensa Albufera d’Elx fins al segle XVIII, que va desaparèixer com a conseqüència de l’aterrament del terreny, però també a causa dels múltiples drenatges que es van realitzar a la zona, com el que manà realitzar el Cardenal Belluga al segle XVIII.
La necessitat de disposar d’aigua dolça amb la qual llavar les sals del terreny i regar els nous cultius, creats després del procés de colmatació de l’albufera, va motivar la construcció d’embassaments, que amb l'aigua procedent del riu Segura i la sobrant dels regs propers arreplegada pels assarbs, reguen prop de 40.000 hectàrees localitzades a la zona situada entre Sant Joan i Oriola. Els dos embassaments de major extensió i capacitat són el de Llevant i el de Ponent, que ocupen respectivament 450 i 650 hectàrees. (Podeu llegir una magnífica descripció feta al blog de Josep Menargues "100% Crevillent" sobre la construcció dels embassaments, allà pels anys 40 del segle passat, feta per colles d'operaris provinents, en aquest cas, de Crevillent)

L'aigua es pren del riu Segura, a l'assut del Molí de Sant Antoni a Guardamar, des d'on parteix un canal principal que condueix l'aigua per gravetat durant 5 km fins la primera estació de bombeig.
Assut del Moli de Sant Antoni

Canal principal
 En el seu camí cap al Fondo, el canal rep les aigües dels assarbs que drenen les hortes de San Fulgencio i Dolores.
Assarb

Assarb
Primera elevació


Bomba de la companyia "Secheron-Ginebra"
Entre la primera i la segona elevació, el canal travessa el Fondo, entre els embassaments de Llevant i de Ponent, de 5 i 11 milions de metres cúbics de capacitat respectivament. 
Segona elevació

 

Més endavant, al Km 17 el canal discorre per un túnel soterrani on s'hi troba la tercera elevació.
 Però açò serà per una altra visita.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada